dimarts, 25 de novembre de 2014

Resposta a l'alcaldessa de Figueres


L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, manté una actitud de mala fe sobre el procés del Turó Baix, desviant l'atenció i creant confusió. D'aquesta forma, pretén tapar la gestió de Santi Vila com a alcalde i regidor d'Urbanisme.

D'entrada, cal remarcar la legalitat dels acords adoptats en els plenaris de 8 de maig de 2003 i 12 d'abril de 2007. No existeix cap informe jurídic d'advertència d'il.legalitat en l'adopció d'aquests acords. Per altra banda, el primer, es va aprovar per unanimitat. I el segon, va comptar amb el suport de CiU.

L'alcaldessa s'oblida que tres acords de plens municipals de l'etapa de l'alcaldia de Santi Vila: Aprovació provisional (6.09.07), 1ª aprovació text refós (6.03.08) i 2ª aprovació text refós (3.04.08), varen avalar l'aprovació inicial de l'abril de 2007, sobre la modificació del pla general a l'àmbit del Turó Baix.

Dels 6 acords plenaris relacionats amb aquest tema CIU i PSC sempre hi varen votar a favor, incloent el darrer, de 6 de novembre de 2008, arxivant la seva tramitació i que provoca la sentència. Un pla, per cert, que la mateixa alcaldessa posa com a exemple de cara a la regeneració urbana del Barri de Sant Joan: "“Hem de buscar un model com el que es va aplicar al Turó Baix” (Setmanari de l'Alt Empordà, 28.10.2014).

L'alcaldessa fa unes acusacions totalment subjectives. L'únic fet objectiu, és la sentència del Jutjat Contenciós Administariu quan diu que l'Ajuntament, en comptes de fer els tràmits que li pertocaven, en relació a l'acord de la Comissió d'Urbanisme de suspendre l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General, per a incorporar-hi diferents prescripcions, per acord del ple de 6 de novembre de 2008 “solicitó la devolución y el archivo del expediente, hechos que por sí mismos evidencian un comportamiento antijurídico por parte del Ayuntamiento de Figueres, que el actor no estaba obligado a soportar y que le ha producido un resultado lesivo indemnizable, en cuanto que se le ha privado, sin el procedimiento legal, de unos terrenos que le han causado un perjuicio evaluable económicamente, efectivo e individualizable; y una relación de causalidad entre su actuar antijurídico y el resultado lesivo”.

Queda clar que la sentència no condemna cap acció duta a terme pels consistoris del 2003 ni del 2007. Per contra, penalitza un acord municipal pres el 2008, quan Santi Vila era alcalde i regidor d'urbanisme. I en cas que s'acabi ratificant, la sentència perjudicarà de forma bastant greu els interessos econòmics de l'ajuntament.

Les acusacions de l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, són difamatòries i calumnioses, enlloc de presentar la veritat dels fets, tal com els expressa la sentència.

Joan Armangué
Alcalde de Figueres (1995-2007)

25.11.2014Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada