divendres, 27 de juny del 2014

El ferrocarril a Figueres: del vapor a l'alta velocitat (VÍDEO)


Podeu visionar la conferència El ferrocarril a Figueres: del vapor a l'alta velocitat, que tingué lloc al Cercle Sport Figuerenc el 28 de maig de 2014, clicant al següent enllaç de ventdelnord.tv.


dissabte, 14 de juny del 2014

L'impacte econòmic de la presó


Amb motiu del trasllat, a finals d'aquest mes de juny, dels presos dels actuals centres de Figueres i Girona al nou centre penitenciari Puig de les Basses (Figueres), crec oportú recordar l'article que vaig publicar a HORA NOVA el 2 de desembre de 2008, sota el títol L'impacte econòmic de la presó:

 
Molt sovint un sector d’opinió dins la societat valora determinades actuacions en infraestructures i equipaments pel primer impacte ambiental que produeix el moviment de terres, sense tenir en compte ni la globalitat del projecte i el respecte que aquest pugui tenir per la seva integració paisatgística, ni per descomptat el resultat final que tindrà el seu disseny arquitectònic i les mesures adoptades per minimitzar l’impacte sobre el territori. Al cap d’un temps, quasi tothom reconeix que no n’hi havia per tant o dit d’una altre manera, quasi ningú se’n recorda d’aquell primer impacte perquè la sensibilitat ambiental del projecte i les mesures correctores acaben assolint una integració de qualitat entre l’equipament o infraestructura i el territori. Això passa a tot arreu.

A Figueres i a l’Empordà a més a més s’hi afegeix un complexe d’inferioritat d’un sector de la societat i una certa capacitat d’autoflagelació al considerar que determinats equipaments van en detriment de la pròpia ciutat i el mateix territori. Al meu entendre és tot el contrari. Per posar uns exemples, la nova estació intermodal de ponent i el CP Puig de les Basses seran un factor d’enfortiment de la capitalitat de Figueres. Per això, més enllà dels equipaments col.lectius en l’àmbit dels serveis públics; un territori no ha de renunciar, per la seva situació i la seva accesssibilitat, a la localització d’equipaments de caire supracomarcal. En cada moment i en cada situació cal estudiar l´oportunitat de plantejar-ho, atenent a raons de caire social i d’impacte econòmic i ambiental.

Assumeixo públicament tota la responsabilitat per haver plantejat al Govern de la Generalitat la localització del nou centre penitenciari de les comarques gironines a la ciutat de Figueres, el que serà el CP Puig de les Basses, i més concretament l’emplaçament a on s’està construïnt. Un projecte d’una gran sensibilitat ambiental i amb un clar objectiu d’integració paisatgística, alhora que d’una alta qualitat arquitectònica. Si s’ubica correctament, com és el cas del CP Puig de les Basses, no causa cap perjudici al municipi i a l’entorn que l’acull, fins i tot, en especial desprès de l’aprovació del decret 335/2004, genera algunes avantatges de caire fiscal i econòmic per l’Ajuntament, com s’ha pogut constatar; però sobretot té un gran impacte econòmic en l’àrea on es localitza.

A part de raons de caire social i de tradició centenària; l’impacte econòmic d´aquest nou equipament per a Figueres i la comarca és molt important. D’entrada, en qualsevol moment, però sobretot, en una situació de crisi econòmica, la construcció i l’equipament del CP Puig de les Basses representa una inversió superior als 100 milions d’euros. Durant els més de 2 anys que dura la seva construcció genera una ocupació, directe i indirecte, de centenars de persones

La posada en funcionament del nou centre penitenciari requerirà d’uns 500 llocs de treball directes; dels quals 1/3 seran titulats superiors. El personal destinat al centre estarà format per personal de vigilància (59%); personal de rehabilitació (24%): treballadors socials, psicòlegs, juristes, educadors, mestres, monitors,...; personal sanitari (5%): metges, infermers, auxiliars d’infermeria; personal d’oficines (7%); i personal destinat a serveis auxiliars (5%): manteniment, cuina, bugaderia, neteja, vending, .... Més a més, caldrà afegir els Mossos d’Esquadra destinats a les funcions de vigilància i seguretat. En total, representa la creació de més de 500 llocs de treball directes i unes despeses de personal d’uns 14 milions d’euros.

Els efectes indirectes, són per aquelles empreses relacionades amb el centre, sobretot, els proveïdors de subministraments, béns i serveis; que poden representar uns 10 milions d’euros anuals. Més a més, cal tenir en compte els efectes econòmics induïts, és a dir, la despesa i consum dels treballadors i les seves famílies, així com la despesa generada, en allotjament i manutenció, pels familiars dels reclusos, que poden significar uns altres 10 milions d’euros i la creació de més de 150 llocs de treball indirectes i induïts. Segons un estudi de la “Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP)”, la despesa per sectors, per cada 100 euros generats, d’un centre penitenciari en el marc territorial on es troba ubicat es destina a: habitatge (28%); alimentació (18%); transport (12%); estalvi (10%); hoteleria i restauració (9%); vestit (8%); oci (6%); llar (5%) i altres (3%).

El funcionament del CP Puig de les Basses representarà un important impuls per al consum i l’economia de Figueres i comarca. La creació d’uns 700 llocs de treball directes, indirectes i induïts, així com un valor afegit d’uns 35 milions d’euros anuals; significa una aportació al PIB comarcal de l’1’5%, Unes xifres indicatives que atreure inversions d’equipaments de caire supracomarcal que generin impacte econòmic ha de ser sempre un objectiu estratègic de la ciutat, com a via per a la creació de riquesa i generació d’ocupació. El CP Puig de les Basses incidirà positivament en el mercat de treball i aportarà valor afegit a l’economia figuerenca i empordanesa.