dissabte, 30 d’abril del 2016

Casa NouvilasArticle publicat a El Punt/Avui (30 d'abril de 2016)


Les Fires i Festes de la Santa Creu 2016 arrenquen amb una de les activitats que, any rere any, es van consolidant com un referent ciutadà, la Mostra d'Art Floral. Al costat de les flors i plantes exposades pel treball de mans artesanes, la història i l'arquitectura de l'espai que les acull. Aquest any, la planta baixa i els jardins de la Casa Nouvilas. Una majestuosa escala dóna la benvinguda a un casal neoclàssic que va ser propietat i residència de la família Nouvilas, hisendats de Castelló d'Empúries i Rabós d'Empordà, descendents de Ramon de Nouvilas, un dels tres ministres empordanesos durant la I República (1873-1874). Nouvilas, ministre de la Guerra i abans capità general de Catalunya; el figuerenc Joan Tutau, ministre d'Hisenda, i el rosinc Francesc Sunyer Capdevila, ministre d'Ultramar.

La tradició militar de la família va tenir continuïtat amb el general Godofred Nouvilas, nomenat fill adoptiu de Figueres l'any 1925 per les seves gestions en la construcció de la primera escola pública, l'actual col·legi Sant Pau.

Actualment, la Casa Nouvilas i altres casals nobles de la ciutat, construïts la segona meitat del XIX o principis del XX, són l'exemple més clar de l'auge i el declivi de la burgesia figuerenca. Els uns deshabitats, els altres en estat precari; però la seva majoria amb un futur incert per la desaparició d'un sector social que va ser clau en la construcció de la ciutat moderna. 

Quina és l'alternativa per mantenir la força arquitectònica d'aquests edificis? Evidentment, el seu ús, que recuperin una funcionalitat. Pública o privada. Tenim exemples molt positius d'intervenció pública, com ara la conversió de la Casa Pagès, casal noucentista, en la seu del Consell Comarcal (1998). Però, també, en tenim de negatius, com ara l'adquisició de la Casa Nouvilas, l'any 2008, per l'Ajuntament i el Consell Comarcal per 3,8 milions d'euros. Després de vuit anys, encara sense un destí clar. L'administració no pot comprar només per satisfer les necessitats d'uns propietaris, a Figueres en tenim alguns exemples, sinó que ho ha de fer amb una clara finalitat d'interès i ús públic.

Aquests dies, les flors, l'arquitectura i la història ens acompanyen mentre passegem per la Casa Nouvilas. També a més d'un ens vindrà a la memòria l'epigrama de Carles Fages de Climent, A un nebot afortunat (*), dedicat al senyor Fina de Nouvilas: “La lot hagués tingut piles / no fores l'hereu Nouviles.” En canvi, per a l'actual alcaldessa la Casa Nouvilas és una herència enverinada.
(*) Epigrama posterior d'un altre dedicat a Florenci Nouvilas, que no va tenir fills: “La titola d'en Nouviles / és una lot sense piles.”
 


divendres, 22 d’abril del 2016

diumenge, 10 d’abril del 2016

De Caixa de l'Empordà a Caixa Girona, de la primera a la darrera fusió

Article publicat al Diari de Girona (10/04/2016)

Per Reial Ordre del Ministeri de la Governació de 31 de gener de 1916, fou aprovat l’ingrés de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de l’Empordà, fundada l'any 1884 i domiciliada a Figueres, a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, com la primera operació de fusió amb caràcter homogeni entre caixes d’estalvis a Espanya. Amb aquesta Reial Ordre, Caixa de l’Empordà acordà la cessió a la Caixa de Pensions de tot el seu actiu, constituït per un edifici de construcció recent, i el traspàs del seu passiu, consistent en un capital de 553.574 ptes., import de l’estalvi dels 1.304 impositors que posseïa en aquells moments la caixa empordanesa.

Paral·lelament, amb la dissolució de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de l’Empordà en fusionar-se amb la Caixa de Pensions, ambdues juntes varen acordar la cessió del capital sobrant, prop de 45.000 ptes., que figurava al balanç de la Caixa de l’Empordà, amb l'acord de la Junta Local per a la Protecció de la Infància i la Repressió de la Mendicitat, a l’Escola de Sant Vicenç de Paül, on funcionava una escola gratuïta de pàrvuls, per ampliar l’edifici a fi de destinar-lo a asil bressol per a infants de fins a 3 anys.

De fet, la sucursal figuerenca de la Caixa de Pensions començà a funcionar abans de la promulgació de la Reial Ordre, concretament el 9 de gener de 1916. Un dia abans, els dos periòdics més importants editats a Figueres coincidien en el seu anàlisi i valoració d'aquesta fusió. L'Empordà Federal, de tendència d'esquerres i republicano federal, expressava amb claretat la seva opinió: «La Caixa d’Estalvis del Empordà desapareix per donar lloc al establiment de la Caixa de pensions per a la vellesa i d’Estalvi amb lo qual quedaràn ampliadíssimes les funcions que aquella desempenyava»; coincidint plenament amb l'altra periòdic local, la Veu de l'Empordà, de tendència conservadora i catòlica, quan expressa: «si plegava la nostra Caixa, era deixant per successora un altra més poderosa, que podrá prestar majors serveis». Uns mesos més tard, el pedagog i viticultor empordanès, Gregori Artizà, conclou un llarg i documentat article a la Veu de l'Empordà (22/04/1916) amb aquestes paraules: «Tan lloable Institució acaba d’estendre-se a l’Empordà, establint una Sucursal a Figueres, fusionant-s’hi la Caixa d’Estalvis, organitzada com aquella i empapada d’idéntiques aspiracions altruistes i de nobles sentiments d’amor al proisme».

Poques vegades una fusió entre caixes ha merescut el reconeixement i la valoració positiva pel treball realitzat per la caixa absorbida al llarg de la seva trajectòria i la bona acceptació de la caixa que absorbeix, per les expectatives de millora que s’hi albiren. Per això, el títol de Caixa Empordanesa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de l'article de Gregori Artizá és el millor exemple d’una fusió en què el territori es sent que forma part de la nova entitat, perquè, en definitiva, considera que aquesta recull l’esperit fundacional, la història i la voluntat de servei als sectors populars de la caixa empordanesa absorbida.

Ara, les caixes d'estalvis han desaparegut i les poques que han resistit s'han convertit en fundacions bancàries. A part la conjuntura econòmica global, es trencà una premissa que Ernest Lluch va escriure fa 20 anys, en un article a favor de les caixes, quan afirma: «La garantia de que no existeixin problemes és que els responsables facin bé les coses»; i, una vegada fet realitat el declivi de les caixes, precisament perquè els responsables no varen fer bé les coses, l’historiador Francesc Cabana rebla el clau: «Les caixes se’n varen anar en orris en bona part pel comportament d’uns gestors seduïts per la cobdícia».

D'ençà aquella primera fusió de 1916 fins els nostres dies s'han produït moltes fusions. La Caixa al llarg de la seva història n'ha fet 79. La darrera fusió a la demarcació de Girona no generà el mateix consens que va generar la primera; sobretot, per la crítica a la gestió i a les irregularitats detectades a Caixa Girona, durant l'etapa d'un president que encara avui predica ètica i moral des de la televisió.

La fusió pivotada per la nova presidencia de l'entitat, a partir de juny de 2009, i els responsables de La Caixa podem qualificar-la com la gestió de les 3P: prudència, professionalitat i positivitat. El seu resultat fou el millor pels clients i treballadors de Caixa Girona, per l'economia gironina i per l'acció de l'Obra Social.

En aquest mateix sentit, s'expressaven els editorials dels dos diaris gironins el 29 de maig de 2010. Mentre el Diari de Girona sota el títol «La millor solució per Caixa de Girona» afirmava «En aquest gran procès de canvis estructurals que s'ha endegat en l'economia espanyola, la solució acordada és la millor per a Caixa de Girona i els seus clients»; per altra banda, El Punt sota el títol «O caixa o faixa» deia «Pel que fa a Caixa de Girona, la fussió amb «la Caixa» sembla la millor de les possibles si es té en compte l'alternativa: que sigui el Banc d'Espanya i no els seus consellers qui acabi decidint». Una opinió que l'endemà, el periodista Salvador Garcia Arbós ratificava amb aquesat frase: «Hi ha una percepció general -matisable, però irrefutable- que Caixa Girona i els gironins hi han guanyat amb aquesta operació».

Tant al 1916 com al 2010, amb la primera i la darrera fusió, existí un consens amb el fet que fos La Caixa l'entitat que absorbís la Caixa de l'Empordà, primer, i Caixa de Girona, ara fa sis anys. En canvi, mentre la Caixa de l'Empordà en el moment de la seva absorció va merèixer el reconeixement per la seva trajectòria de 32 anys basada en el proïsme; aquest consens no existí, ni existeix, en la valoració de Caixa Girona per les ombres, dubtes i irregularitats detectades en la gestió de l'entitat durant el període 2005-2009.

En la valoració d'aquesta gestió, l'articulista Joan Ribas (El Punt 6/06/2010) l'encerta de ple: «Algun dia, però, caldrà mirar enrere, i constatar quines han estat les veritables causes de l’actual feblesa financera, i quines decisions hi varen influir. Les situacions d’una entitat de crèdit són provocades per la gestió i els compromisos presos en els exercicis anteriors. S’haurà de veure si aquells que al seu dia es consideraven «líders», i acusen els actuals de «falta de lideratge»... si varen actuar amb prou prudència i previsió». I en aquesta línia apunta dos factors: 1) Era imprescindible la faraònica seu central del carrer de la Creu? I els dispendis elevats en festivals i exposicions, i adquisició d’obres d’art? Era aquest, el «lideratge»?; 2) Cal recordar que l’excessiva proximitat i parentiu d’aquestes entitats amb els deutors sempre han portat problemes. És necessari un distanciament major a l’hora d’atorgar o no atorgar préstecs».

L'economista Joan Cals en un article titulat «La desaparició de Caixa Girona» (Revista de Girona, 2012), a partir del llibre d'Antoni Serra Ramoneda, titulat «Els errors de les caixes» (Viena edicions, 2011), apunta tres factors que a Caixa Girona es varen donar plenament. El primer, relacionat directament amb el segon factor que apuntava Joan Ribas: «Poca prudència en el tema immobilari, que provocà el creixement continu de la morositat de la seva cartera de crèdits». Precisament, informacions posteriors i en la mateixa Comissió d'investigació del Parlament de Catalunya, es xifrà en 2.500 milions d'euros el forat que va deixar Caixa Girona, bàsicament, derivat del risc immobiliari.

Cals apunta un segon factor: «Poca prudència en l'ampliació de la xarxa d'oficines fora del territori originari. L'any 2008, Caixa Girona tenia 238 oficines en 24 comarques. I aquest mateix any, de les 8 obertes només 1 a la demarcació de Girona». I un tercer factor: «Debilitat del govern corporatiu: mala selecció dels seus membres. Persones amb preparació insuficient o sense prou criteri i autoritat per plantar-se davant pressions polítiques o de grups de pressió en defensa dels interessos de la caixa». És evident, que analitzant la composició dels consells d'administració varen primar més criteris d'afinitat política que de coneixements econòmics i financers.

Però, no només mala gestió, també un seguit d'irregularitats que es desprenen de l'Informe d'Economia de la Generalitat sobre el període 2005-2009: 1) Incompliment de la llei de caixes sobre incompatibilitats dels alts càrrecs; 2) Venda d'obres d'art a l'entitat per la Galeria del President per un import superior a 141.000€.; 3) Contractació de l'empresa de la filla del president per un import superior 500.000€. Irregularitats que foren tractades a la Comissió d'investigació del Parlament de Catalunya, en la compareixença de qui fou president de Caixa Girona entre 1996-2009, reconeixent les irregularitats però amb dues matitzacions: «irregularitats juridicament irrellevants» i «la frontera de l'ètica és relativa», demostrant un baix concepte del que és moralment correcte.

El periodista Ramon Iglésias en un article (DdG 22/01/16), es preguntava: «És estil gironí haver sepultat les greus irregularitats de Caixa Girona i els motius de la seva desaparició, permetent que el seu màxim responsable gallegi a les televisions?». La meva resposta és clara. Aquest no és l'estil gironí que tants anys hem vindicat. La dignificació de l'estil gironí passa perquè des de la política i la societat gironina es trenqui el silenci davant les lliçons d'ètica i de moral de qui no té la credibilitat per a donar-les.

Finalment, amb la darrera fusió també hi ha guanyat la demarcació de Girona amb la dotació de l'Obra Social de La Caixa. Si l'any 2010 Caixa Girona (4 MM €.) i La Caixa (10 MM €.) aportaren un total de 14 MM €., a l'any següent, l'Obra Social de La Caixa augmentava un 15% l'aportació de les dues entitats de l'any anterior, situant-la en 16,1 MM €. Import que avui es manté per sobre dels 16 MM €. malgrat la crisi i la disminució dels beneficis de l'entitat.

Precisament, el compromís social és el que fa diferent La Caixa, el valor que la diferencia
de la resta de les entitats del sistema bancari. Com va escriure Ernest Lluch, en un article l'any 1999, «l’obra social és la que atorga personalitat a la mateixa institució». I amb l'Obra Social, hi hem guanyat, tant a la primera com a la darrera fusió.


 dimarts, 5 d’abril del 2016

Figueres entre els segles XIX i XX


Article de Martí Carreras
publicat al Setmanari de l'Alt Empordà (5 d'abril de 2016)
 
Aquest any, igual com en els darrers tres o quatre, tenia previst fer l’article del mes d’abril parlant dels llibres que durant l’any anterior més m’havien agradat, sempre d’autors figuerencs o que tractessin de temes de la nostra ciutat o comarca. Però, al final, no serà ben bé així. Parlaré d’un que vaig llegir el passat mes de gener, escrit per un figuerenc, en Joan Armangué Ribas, que es titula: “ La Caixa de l’Empordà per a la Vellesa i d’Estalvis”, 100 anys de “la Caixa” a Figueres”.
En primer lloc he de dir que desconeixia totalment l’existència de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat, que va ser fundada a Figueres l’any 1884 i que va funcionar fins a ser absorbida per la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, el mes de gener de 1916, és a dir, ara ha fet 100 anys. Al llarg de les més de 150 pàgines, l’autor explica amb tota mena de detalls i profusió de fotografies de l’època, el desenvolupament social, econòmic i polític de la Figueres de finals del segle XIX i començaments del segle XX, que he de confessar que a mi m’agrada molt, segurament per ser la Figueres del meu besavi, en Martí Carreras Rebugent, que entre regidor i alcalde va estar gairebé vint anys a l’Ajuntament, només superat per l’autor del llibre de qué parlo, en Joan Armanguè Ribas que n’hi va estar vint-i-quatre, dotze com a regidor i dotze com a alcalde.
Naturalment que amb l’espai de qué disposo no em dóna per fer un estudi exhaustiu del seu contingut, i, per tant, comentaré els fets que més m’han xocat. Per exemple, que Figueres tingués set entitats bancàries amb capital local: Banca Jordà al xamfrà del carrers Peralada/Muralla, Banca Cusí a la Rambla, Banca Perxas al carrer Monturiol, Banca Careaga, al carrer Besalú cantonada amb Sant Pere, Banca Colldecarrera, Banca Ferran al carrer Lasauca cantonada amb carrer Vilafant, i Banc de Figueres al carrer Monturiol, que va canviar el seu nom per Banc de Figueres-Banca Vergés. La que va tenir més trajectòria va ser la Banca Perxas, absorbida l’any 1947 pel Banco de Bilbao.
També em va sorprendre agradablement saber que l’any 1915 s’havien constituït dues mutualitats escolars; les mutualitats Cultura del Col·legi Ramis i la Santa Amàlia de les alumnes de les escoles nacionals, i que el seu impulsor havia estat el mestre Rafael Ramis Romans. I dic mestre perquè és el que un servidor sabia del senyor Ramis, antecessor del mestre Josep Pey i Calvet, que va ésser el meu mestre i del qual vaig aprendre que sempre havíem de fer les coses ben fetes, féssim el que féssim a la vida. I també a respectar les opinions de les altres persones, consells que he procurat complir sempre. Tornant al mestre Ramis, podem dir que era un home d’esquerres, que va militar a l’Estat Català i a la Unió Socialista de Catalunya, que va ser primer tinent d’alcalde per la Unió Federal Nacionalista de Catalunya entre 1912 i 1915 i que va repetir com a regidor entre 1920 i 1923. També exercí de periodista i va ser fundador i primer director de l’Empordà Federal (1911-1912). Amb la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), s’exilià a París i va treballar com a caixer a l’oficina del Banc de Catalunya. Va ser quan va agafar el relleu el mestre Pey, i el Col·legi Ramis es convertí en Col·legi Empordanès. En tornar, a l’estiu del 1930, s’instal·là a Barcelona on va fer de professor a l’Escola del Treball i tres anys més tard va ser elegit president del Consell Directiu de l’Associació de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya. Va morir a Barcelona el mes de gener de 1936, a l’edat de 56 anys. Curiosament el seu successor, el mestre Pey, també va morir un mes de gener, el de l’any 1950, concretament el dia 2, a la mateixa edat: 56 anys. I una altra ironia de la vida va ser que un alumne avantatjat del Col·legi Empordanès, el pedagog i polític Josep Pallach i Carolà també va morir un mes de gener, el de 1977, i saben quina edat tenia?. Si, ho han endevinat: 56 anys.
L’època de què ens parla el llibre en qüestió va ser de fort desenvolupament i els temes econòmics i d’estalvi i previsió estaven a l’ordre del dia. Va ser l’any 1906 que l’Ajuntament, presidit pel meu besavi, va posar en marxa l’organització de la Caixa Municipal de retiro per a tots, la qual es va regir amb un reglament especial d’acord amb els més moderns avenços.
Vist el que diuen els historiadors locals i forans, com ara el diccionari de Pascual Madoz, del que he parlat diverses vegades, la musicòloga Anna Costal i d’altres, Figueres va ser una ciutat envejada dintre i fora de Catalunya, i confesso que m’hauria agradat formar-ne part. Com em va dir en Joan Armanguè, en aquells temps tot era més sòlid i ara tot és més líquid. I potser cal afegir, utilitzant la terminologia actual, que ara tot està com en un “núvol” i gairebé tot està “penjat”. Què hi farem, signes del temps! I amb aquesta reflexió no vull dir que “qualsevol temps passat va ser millor”, sinó una època molt concreta.

Martí Carreras Ginjaume
Articulista