dilluns, 15 de juliol del 2019

Rafael Ramis, impulsor del sindicalisme dels funcionaris de Catalunya

Article publicat a Les Notícies de Llengua i Treball
Revista de la UGT de Catalunya
(juny de 2019)

Rafael Ramis Romans (Figueres, 1880-1936). Mestre, impulsor d’un model innovador d’escola laica a Figueres. Polític; participà a la fundació de la Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR), l’any 1911. Periodista; fundador, primer director i col·laborador del setmanari Empordà Federal (1911). Durant vuit anys, va ocupar el càrrec de primer tinent d’alcalde (1912-1915) i regidor de l’ajuntament de Figueres (1920-1923). L’any 1922, Ramis va ser el primer regidor socialista al consistori figuerenc.
Va presidir entitats culturals com el Casino Menestral Figuerenc (1916), l’Orfeó Germanor Empordanesa (1917-1920), i la comissió delegada de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana (1920-1923). També va presidir la Mancomunitat de l’Empordà (1922-1923) i va participar a la fundació de la Unió Socialista de Catalunya (USC), l’any 1923.
Exiliat a París durant la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930); on es va acabar convertint en un home de confiança de Francesc Macià; fet que, el va dur a participar en l’organització dels fets de Prats de Molló. Durant l’exili mantingué una doble militància: Estat Català i la USC. També, durant el seu exili parisenc, la seva defensa del laïcisme el duria a incorporar-se a la maçoneria.
Va retornar a Catalunya, l’any 1930; establint-se a Barcelona. Funcionari del servei de Cèdules de la Generalitat i professor a l’Escola del Treball. Va fundar i presidir l’Associació de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya (1933-1934). Morí a Figueres, el 3 de gener de 1936. Va ser perseguit per maçó, deu anys després de la seva mort.

El camí cap a la transformació de l’elitista Associació Cultura i Esport - Generalitat de Catalunya (ACE-GC)
La sindicació funcionarial catalana de la Segona República ens permet descobrir la consciència sindical de Rafael Ramis. Quines reivindicacions proposava en uns temps complicats i plens de canvis, amb la intenció clara i decidida d’articular i millorar els drets dels empleats públics.1
L’any 1931, Ramis es va incorporar a l’Associació Cultura i Esport - Generalitat de Catalunya (ACE-GC), una societat de caràcter lúdic, formada inicialment per alts funcionaris de la Diputació de Barcelona. Des d’allí, va treballar per potenciar-ne el caire social, per impulsar el mutualisme, el cooperativisme i la promoció de cases barates. Ramis volia dur a terme una acció més reivindicativa, molt més sindicalista. I volia incorporar a l’entitat tots els sectors del funcionariat, sobretot els de les categories més baixes.
Els seus postulats no van passar desapercebuts. La primavera de 1932, Ramis es convertiria en president de l’ACE-GC, decisió ratificada per la reunió general del 30 d’agost. Aleshores, a través del nou consell directiu, es van començar a crear noves seccions: biblioteca, mutualisme, butlletí... Els cinc primers socis de la secció de mutualisme, de fet, van ser Ramis, la seva dona i les seves tres filles.
El caràcter inflexible de Ramis en l’exigència de major implicació dels socis a la vida associativa i en l’aprenentatge del català, o en les demandes de millores salarials i laborals dels funcionaris de les escales més baixes, van generar algunes controvèrsies en el si de l’Associació, on també hi havia membres de la Lliga i d’altres sectors d’esquerra. Aleshores el conseller d’Economia i Treball de la Generalitat era Manuel Serra i Moret, de la USC, i el seu secretari Joan Comorera, de qui Ramis tenia una dependència directa. Per evitar malentesos, Ramis va presentar la seva dimissió la tardor de 1932.
Malgrat la seva dimissió, Ramis continuaria reivindicant millores pels funcionaris de les escales més baixes, de les quals formava part. Així doncs, el novembre de 1932, va ser el primer dels cent vuitanta-sis signants d’una petició adreçada al Consell de la Generalitat, per poder incorporar els empleats permanents o temporers de la Plantilla Especial de Contribucions i Cèdules, a la Plantilla General de la Generalitat de Catalunya, i aconseguir que se’ls unifiquessin les hores de treball i se’ls anivellés els sous. Aquests drets, finalment, els serien reconeguts en virtut d’un decret del 3 d’abril de 1933, signat pel Conseller de Finances Carles Pi i Sunyer.
Aquesta victòria va fer créixer el prestigi de Ramis. Gràcies a això, a la primavera de 1933 va tornar a presidir el consell directiu de l’ACE-GC. Abans d’ocupar-ne la presidència, però, Ramis havia proposat que aquest càrrec l’ocupés el poeta Carles Riba, que també era funcionari de la Generalitat com a professor de la UAB i de l’Escola del Treball.
En l’epistolari entre Ramis i Riba, queden clars els nous aires que es respiren dins l’ACE-GC. En una primera carta, Ramis li diu a Riba que, davant la seva resistència a acceptar la presidència, “no tenia més remei que ocupar-la jo”. També li explica que els empleats del Servei de Cèdules i Contribucions representen la majoria dins l’associació i que, per això, el president havia de ser “un empleat que estigués en contacte amb els humils de la casa”.2
Fundador i primer president de l’Associació de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya (AFGC)
El juny de 1933, doncs, naixia l’Associació de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya (AFGC), de la qual Rafael Ramis en seria el primer president. El canvi de nom i d’orientació de l’Associació quedava recollit a l’editorial del Butlletí de l'ACE-GC de juny del 1933, on es llegia: “el passat gloriós de "Cultura i Esport" ha fet possible que la base d'aquesta societat, i per acord de la darrera Assemblea General de funcionaris socis d'ella, aquesta acordés prendre unes orientacions noves i denominar-se des d'ara Associació de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya”.
Amb la nova denominació i el nou reglament enllestits, l’assemblea general de l’Associació va triar, el 28 de juliol de 1933, un nou consell directiu. Aquest estava presidit per Ramis, que també formava part de les comissions del Butlletí de l'entitat i de la d'Estatut de Funcionaris.
El nou consell directiu estava dominat pels homes de la USC i el BOC, alguns procedents de l’Escola del Treball i altres eren exmilitants d’Estat Català; hi tenien un pes important els graons més baixos del funcionariat català, sobretot del Servei de Cèdules al qual estava adscrit Ramis. Jaume Miravitlles, que aleshores militava al BOC, formava part del consell; segons sembla, havia estat captat per Ramis. Joan Mata, que passava a ocupar la vocalia de cultura, també pertanyia al BOC.
El fet més transcendental d’aquesta etapa de l’AFGC va ser la plataforma reivindicativa, presentada al Govern de la Generalitat el desembre de 1933, que demanava la millora salarial, l’estabilitat laboral i l’aprovació d’un Estatut dels Funcionaris;3 la iniciativa tindria continuïtat durant la presidència de Jaume Miravitlles. La Ponència, formada per consellers de la Generalitat i membres de l’AFCG, va redactar un avantprojecte d’Estatut que va ser lliurat al Conseller de Finances, Martí Esteve; però els fets d’octubre de 1934 van frenar-ne la tramitació.
A les eleccions de l’any següent, el 27 de maig de 1934, Jaume Miravitlles va ser escollit president de forma aclaparadora. Miravitlles va rebre 236 vots davant els 83 obtinguts per Domènec Pallerola i els 4 obtinguts per Rafael Ramis. Ramis també es va presentar al càrrec de tresorer, però només va rebre un vot. Com apunta l’autor de la tesi doctoral sobre l’AFGC, Ramis va caure en desgràcia. Tot i que les acusacions de manca de capacitat organitzativa, potser caldria matisar-les. Des del juny de 1933 –data de la creació de l’AFGC– fins al febrer de 1934, el nombre d’associats va créixer de forma important: van passar de 511 a 1233.
És possible que en la caiguda de Ramis hi intervinguessin altres factors. Alguns de caràcter polític, com ara el predomini de la influència d’ERC, partit al qual es va afiliar Jaume Miravitlles la primavera de 1934. Altres devien ser de tipus corporatiu, ja que Miravitlles va anar guanyant pes a dins de l’Escola de Treball. I tampoc hem d’oblidar-nos del caràcter de Ramis, de vegades exigent i poc flexible -o, com havia apuntat Joan Desclot “herculi, recte i agressiu. Ni una claudicació. Ni una rialleta d’afalac”–, actitud que devia contrastar força amb les conegudes dots seductores de Miravitlles.
Malgrat aquest daltabaix, s’ha de puntualitzar que la presidència de Ramis va ser reconeguda per part dels socis de l’AFGC. L’11 d’octubre de 1933, els socis de l’AFGC adscrits als serveis de cèdules i contribucions, on treballava Rafael Ramis, li van dedicar un sopar-homenatge. I el 21 de juliol de l’any següent, s’organitzaria un festival de solidaritat a benefici de la Mútua de l’Associació i d’homenatge a l’antiga Junta, que havia presidit Ramis.4
Malgrat la seva derrota electoral, Ramis va continuar sent un soci actiu. El juliol de 1934, va formar part de la Comissió Tècnica per assessorar el projecte de l’Estatut de Funcionaris, que havia impulsat quan era president, i, el gener de 1935, va presentar trenta esmenes al reglament de la secció de Socors Mutus, i catorze més al projecte de reglament de la Caixa de Pensions; totes aquestes contribucions, sens dubte, van enriquir els acords adoptats durant l’Assemblea General.
Ramis es tornaria a presentar-se a les eleccions de maig de 1935, amb uns resultats igual de decebedors. Miravitlles va tornar a guanyar amb uns resultats contundents –767 vots–, davant la irrellevància dels seus contrincants –Domènec Ramon i Ramis–, que només van treure un vot cadascun.
En aquella època, les relacions entre Miravitlles i Ramis passaven per uns moments poc cordials, complexos i difícils. Resulta estrany, per exemple, que Miravitlles no l’esmentés mai en qualsevol dels textos que escrivia, malgrat les vivències que havien compartit plegats (i continuaven compartint). Ramis havia estat el primer mestre que havia tingut Miravitlles, a la tendra edat de cinc anys, i, des de llavors, les seves trajectòries vitals i polítiques s’havien anat entrecreuant fins a arribar a l’etapa de l’AFGC. També pot ser que l’estat de salut de Ramis, que en aquells moments era d’una gran feblesa física, a causa d’una llarga malaltia, tingués força a veure amb la marginació que va patir a l’AFGC i a la USC.
L’adhesió de l’AFGC a la UGT
El destí de l’AFGC va canviar per sempre el 6 de setembre del 1936, quan l’Assemblea va aprovar adherir-se a la UGT, per un escàs marge de vots que preferien fer-ho amb la CNT. Això va provocar la ruptura de l’entitat i la creació del Sindicat Únic de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya (SUFGC), vinculat a la CNT. El primer president de l’AFGC-UGT fou Narcís Molins i Fàbrega, un periodista del POUM. La trencadissa va posar fi a la idea original de Ramis de comptar amb una única associació, on es poguessin aixoplugar els empleats públics de la Generalitat, per defensar els seus drets socials i laborals. L’escissió era un signe evident dels nous temps que s’acostaven.
Joan Armangué Ribas
Autor del llibre Rafael Ramis (1880-1936). Catalanista, republicà, socialista i maçó


1 . Martínez Fiol, David. La sindicació dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya. Tesi Doctoral Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d'Història Moderna i Contemporània (2006).
2 . Carta de Rafael Ramis a Carles Riba de data 9 de maig de 1933 (Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Carles Riba-Clementina Arderiu).
3 . Adelante, núm. 61, (24 de desembre de 1933). Entrevista a Rafael Ramis, president de l’AFGC.
4 . L’ampli programa del Festival estava format per tres parts. 1) Un concert de música de violi i piano; 2) Una comèdia d’ambient francès i 3) Un gran lunch amb un ball d’orquestrina-jazz.

Podeu consultar l'article a aquest enllaç: «Rafael Ramis, impulsor del sindicalisme dels funcionaris de Catalunya». pàgines 68, 69 i 70.